Välkommen till 

GÖTEBORGS 

BYGGSYSTEM!

OM OSS

Vi är ett nystartat byggbolag som har vårt huvudsakliga arbetsområde i göteborgsregionen. Tillsammans har vi över 600 års erfarenhet av era fastigheter. 

​

Vår affärsidé är att inom de två områdena byggentreprenad och byggservice utveckla ett värdeskapande och gränsöverskridande samarbete tillsammans med kunder, leverantörer och medarbetare. Vi har korta vägar till beslut och sätter alltid kvalitet och kund i fokus.

VÅRA LEDORD:

Engagemang

Nytänkande 

Service 

Vad kan vi hjälpa till med?

01

03

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA BYGGPROCESSEN

STORT KONTAKTNÄT

04

02

VI GENOMFÖR DITT PROJEKT 

I OLIKA PROJEKTFORMER

VI KAN BÅDE SMÅTT 

OCH STORT

POLICY

MILJÖPOLICY

Göteborgs Byggsystem är certifierade för ISO 14001 miljöledningssystem. Detta är en standard som är till för att minska ett företags negativa miljöpåverkan och tjänar som ett verktyg när man vill bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Som exempel kan nämnas att man årligen sätter upp miljömål och handlingsplaner som leder till en förbättring för verksamheten.

​

KVALITETSPOLICY

Vi är även certifierade för ISO 9001 som är ett kvalitetsledningssystem.

Syftet med detta är att man ska upprätta tydliga riktlinjer för det kvalitetsarbete man bedriver och att man sedan aktivt arbetar med ständiga förbättringar och för att se till att säkra kvaliteten på sina tjänster.

                                                                                                                       läs mer…

Vår kunskap är 

din tillgång

Vi är kunniga inom alla entreprenadformer och alltid öppna för att bolla idéer med er.

Personalstyrkan uppgår i dag till 51 st och kompetenserna är spridda inom trä, betong och mureri.

​

​

KONTAKT

RING OSS:

Telefon växel: 031-162343

​

MAILA OSS:

HÄR FINNS VI

Göteborgs Byggsystem

Marieholmsgatan 128C

415 02 Göteborg

Telefon växel: 031-162343

Orgnr:559132-7308

Göteborgs Byggsystem AB

Marieholmsgatan 128C

415 02 Göteborg

​

Telefon växel: 031-162343

Mail: info@gbgbyggsystem.se

Orgnr: 559132-7308